آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل

سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران لحظاتی قبل در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شده است.

وی در ابتدای نطق خود گفت که "علت اصلی مشکلات بشر را باید در شیوه کنونی مدیریت جهانی جستجو کرد".

قرار است سخنرانی آقای احمدی نژاد امشب از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران در مجمع عمومی سازمان ملل به طول انجامد.

آقای احمدی نژاد از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ هر ساله در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی داشته و یک بار نیز برای شرکت در اجلاس بین المللی خلع سلاح به این شهر سفر کرده است.

آقای احمدی نژاد با انتقاد از وضع موجود در جهان گفت شورای امنیت سازمان ملل که مسئول امنیت جهان است در سیطره چه کسانی است؟

این سخنرانی ادامه دارد و این خبر در حال تکمیل است.