'حمله به سفارت آمریکا در کابل با حمایت پاکستان صورت گرفت'

دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، سازمان جاسوسی پاکستان را متهم کرده است که از شبکه حقانی حمایت می کند.

به گفته این مقام آمریکایی، سازمان جاسوسی پاکستان موسوم به آی اس آی، به طراحی و عملیات حمله هفته گذشته به سفارت آمریکا در کابل کمک کرده است.

دریادار مایک مولن تاکید کرد که شبکه حقانی به عنوان بازوی اجرایی آی اس آی عمل میکند.

این مقام آمریکایی در ماه ژوئیه گفته بود که پاکستان دستور کشتن سلیم شهزاد، یک خبرنگار پاکستانی را داد.

جسد خبرنگار مقتول در یک کانال آب پیدا شد و مقامات ارشد سیاسی کشور این قتل را محکوم کردند. سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان دخالت در قتل شهزاد را تکذیب کرد.

دولت پاکستان نیز در مقابل، چنین اظهاراتی را غیرمسئولانه دانسته بود.