استعفای جعفر شجونی از دبیر کلی جامعه وعاظ تهران

جعفر شجونی، دبیرکل جامعه وعاظ تهران در نامه‌ای به محمدرضا مهدوی کنی از سمت خود استعفا کرده است.

به گزارش منابع خبری ایران، آقای شجونی در توضیح این استعفا گفته است که اداره جامعه وعاظ تهران نیاز به منابع مالی دارد و او توانایی تامین این نیاز مالی را ندارد.

جامعه وعاظ تهران زیر نظر جامعه روحانیت مبارز به دبیرکلی آقای مهدوی کنی فعالیت می‌کند.

اوایل سال جاری خورشیدی یکی از سازندگان سی دی جنجالی "ظهور بسیار نزدیک است" مدعی شد که در باره محتوای این سی دی با دبیر کل جامعه وعاظ تهران مشورت کرده است، اما بعدها آقای شجونی این موضوع را رد کرد.