تجمع مخالفان دولت ایران همزمان با سخنرانی احمدی نژاد

همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در جلسه سالانه سازمان ملل متحد، صدها نفر از مخالفان دولت ایران در برابر ساختمان این نهاد بین المللی در نیویورک تجمع کردند.

تجمع کنندگان روز پنجشنبه ۳۱ شهریور - ۲۲ سپتامبر با در دست گرفتن پلاکادرها و سر دادن شعارهای اعتراضی به حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراض کردند.

محمد منظرپور، خبرنگار بی بی سی فارسی از نیویورک می گوید که تجمع مخالفان دولت ایران به دو بخش اصلی تقسیم شده بود. گروه نخست که خود را حامیان کنگره همبستگی ایرانیان معرفی می کردند و پرچم های ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشتند و گروه دوم که از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران (شورای مقاومت ملی) تشکیل می شدند و همراه با پلاکادرهای خود، عکس هایی از مسعود و مریم رجوی، دو رهبر اصلی سازمان مجاهدین خلق، را حمل می کردند.

دو روز پیش هم جمعی از مخالفان دولت ایران در اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، در برابر مقر این نهاد در نیویورک تجمع کرده بودند.