فلسطینی‌ها برای برگزاری تظاهرات بزرگ آماده می‌شوند

ساکنان سرزمین های فلسطینی خود را برای برپایی تظاهراتی بزرگ همزمان با ارائه رسمی درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل توسط محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آماده می کنند.

به رغم فشار دولت آمریکا، آقای عباس اصرار دارد که این درخواست را امروز به طور رسمی مطرح کند.

مسئولان دولت اسرائیل از بیم وقوع برخورد میان شهرک نشینان یهودی و فلسطینی ها، تدابیر امنیتی گسترده ای را تدارک دیده اند.