نگرانی از بابت سرنوشت ده‌ها هزار نفر در سومالی

امدادگران سازمان‌های بین‌المللی که در سومالی کار می‌کنند، بابت سرنوشت ده‌ها هزار نفر در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

این نگرانی پس از آن ابراز شد، که گروه تندروی الشباب اعلام کرد که تصمیم دارد این افراد را به منطقه قحطی‌زده‌ای که مدتی قبل از آن فرار کرده بودند، باز گرداند.

ساکنان روستاهای قحطی‌زده جنوب سومالی، که با خشکسالی شدیدی روبرو شده‌اند، برای فرار از گرسنگی به اردوگاه هایی پناه بردند که برای جابجا شدگان برپا شده است.

یکی از سخنگویان الشباب به بی‌بی‌سی گفت که این گروه در حال فرستادن این افراد به مناطق روستایی است تا کار زراعت را آغاز کنند. او گفت که به آن‌ها آذوقه کافی برای دو ماه داده می‌شود.

یکی از امدادگران گفته است که بازگرداندن این افراد به نواحی قحطی زده، مانند این است که آن ها را محکوم به مرگ کنند.