بیانیه علیه ارسال پارازیت و فشار بر رسانه ها در ایران

نهادهای خبری مرجع آمریکا و بریتانیا اقدام ایران در ارسال پارازیت و فشار بر رسانه ها را محکوم کردند. بی بی سی و بی بی جی (مرجع اصلی رسانه های رادیو و تلویزیونی در آمریکا) از سازمان ملل خواستند این رفتار ایران را محکوم کند.

در این بیانیه که امروز ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ منتشر شد آمده است "بی بی سی و بی بی جی از فرصت کنونی در جریان بودن نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده می کنند تا به رفتار جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند چرا که آن حکومت تلاش می کند تا رسانه های مستقل در ایران را ساکت کند.

در ادامه بیانیه آمده است "همین چند روز پیش ماموران دولتی ایران چندین مستند ساز مستقل را بر اساس این اتهام مبهم دستگیر کردند که آنان با بی بی سی فارسی فارسی همکاری می کرده اند. این بازداشت ها با پخش یک مستند تلویزیونی درباره رهبر ایران در تلویزیون فارسی بی بی سی مصادف شد".