آتش سوزی در وزارت کشور ایران مهار شد

ظهر امروز، جمعه اول مهر، قسمتی از ساختمان وزارت کشور ایران دچار حریق شد که پس از دقایقی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شفیعی، مدیر کل روابط عمومی آتش نشانی تهران گفت: "آتش سوزی در وزارت کشور مربوط به سیستم خنک کننده در پشت بام این ساختمان بوده است که به سرعت مهار شد."

بنا به گفته آقای شفیعی این آتش سوزی تلفاتی نداشته و مربوط به داخل ساختمان وزارت کشور نبوده است.