'ایران با کمک روسیه، راکتورهای هسته ای می سازد'

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران گفته است که کشورش برای ساخت راکتورهای هسته ای بیشتر، سرگرم مذاکره با روسیه است.

اگر چه آقای احمدی نژاد که سخنرانی روز پنجشنبه او در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با واکنش کشورهای غربی روبرو شد، در جمع خبرنگاران در نیویورک تاکید کرد که مذاکرات فعلی کشورش با روسیه در زمینه مسایل کلی مورد علاقه میان دو طرف است.

چندین کشور جهان ایران را متهم می کنند که قصد دارد سلاح های هسته ای بسازد اما ایران تاکید می کند که هدفش از پیشبرد برنامه های هسته ای، صرفا تولید برق و دیگر مصارف غیرنظامی است.