انفجار و درگیری در شمال پایتخت یمن

گزارش ها از شمال صنعا پایتخت یمن، حکایت از تیراندازی و انفجارهای متعدد ناشی از درگیری های تازه میان نیروهای علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن و مخالفان مسلح او دارد.

گزارش های تایید نشده از کشته شدن دست کم ۱۳ نفر در جریان این درگیری ها خبر می دهند.

درگیری های جدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح که از قبایل مخالف دولت هستند، تنها ساعاتی پس از بازگشت روز جمعه آقای صالح به کشورش شدت گرفته است.

آفای صالح پس از بازگشت ناگهانی اش به یمن، گفته که خواهان آتش بس و پایان بخشیدن به خشونت ها است.

این در حالی است که در جریان ناآرامی های دوباره در یمن طی هفته گذشته حدود ۱۰۰ نفر که اکثرا از مخالفان غیر مسلح دولت بودند، کشته شده اند.

آقای صالح که از یک سوء قصد و شلیک مخالفانش به محل حضور او، جان سالم به در برد و برای درمان جراحات خود به عربستان سعودی رفته بود، هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است.