طنطاوی امروز در دادگاه حسنی مبارک حاضر می شود

محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم مصر، قرار است که امروز (شنبه ۲۴ سپتامبر - دوم مهر) در داگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور حاضر شود.

بر اساس اعلام قبلی قرار بود آقای طنطاوی، روز یکشنبه (۱۱ سپتامبر) در دادگاه آقای مبارک، رئیس سابقش، حاضر شود و پشت درهای بسته شهادت دهد اما گفته بود که به دلیل مشغله زیاد در امور امنیتی نمی‌تواند آن روز در دادگاه حاضر شود.

شهادت آقای طنطاوی ممکن است نقش حسنی مبارک در صدور دستور تیراندازی به معترضان مصری در جریان قیام این کشور را روشن کند.

طی ۱۸ روز قیام معترضان مصری در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال، در مصر حدود ۸۵۰ نفر کشته شدند.

خانواده کشته‌شدگان می‌خواهند بدانند آقای مبارک در ارتباط با برخورد با معترضین چه دستوری به مقامات امنیتی و انتظامی مصر داده است.