پزشک شخصی مایکل جکسون به اتهام قتل او محاکمه می شود

بیش از دو سال بعد از مرگ مایکل جکسون، پزشک شخصی او قرار است به اتهام قتل غیر عمد محاکمه شود.

فرآیند انتخاب اعضای هیئت منصفه دادگاه اکنون به پایان رسیده و محاکمه دکتر کنراد موری قرار است روز سه شنبه این هفته در لس آنجلس شروع شود.

دوازده عضو هیئت منصفه، متشکل از هفت مرد و پنج زن، از میان یک گروه چهارصد نفره انتخاب شدند.

دادستانان می گویند دکتر موری با دادن قرص های قوی به مایکل جکسون که به او برای خوابیدن کمک کند، باعث مرگش شده.

دکتر موری گفته است بیگناه است و هیچ چیزی که باعث مرگ این خواننده ۵۲ ساله شود، به او نداده است.