طنطاوی در دادگاه محاکمه حسنی مبارک شهادت داد

ارتشبد محمد حسین طنطاوی، رییس شورای نظمی حاکم بر مصر در دادگاه محاکمه رییس سابقش، حسنی مبارک، حاضر شده و شهادت داده است.

حسنی مبارک، رییس جمهوری مخلوع مصر، با اتهام صدور دستور کشتن معترضان قیام مردمی سال جاری مواجه است و اگر در این اتهام مقصر شناخته شود، ممکن است به مرگ محکوم شود.

جلسه محاکمه پشت درهای بسته انجام شد اما خبرنگاران می گویند شهادت رهبر نظامی مصر که در زمان حکومت حسنی مبارک وزیر دفاع بود، دارای اهمیتی حیاتی است.