کاهش میزان مشارکت در انتخابات مجلس بحرین

گزارش‌ها از بحرین حاکی از میزان اندک مشارکت مردم در رای گیری برای انتخاب هجده نماینده شیعه مجلس این کشور است.

این رای گیری برای جایگزین کردن نمایندگان گروه عمده شیعیان مخالف حکومت بحرین صورت گرفته است که در اعتراض به سرکوب معترضان در ماه فوریه از نمایندگی مجلس کناره‌گیری کردند.

مخالفان گفته اند که این انتخابات را تحریم می کنند، چون حکومت به طور جدی به شکایات جامعه شیعیان بحرین رسیدگی نکرده است.

خبرنگاران می‌گویند که کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات، احتمالا به نفع نامزدهای طرفداران حکومت تمام خواهد شد.