برادر احمدی نژاد: جریان فتنه به دولت نفوذ کرده است

داوود احمدی نژاد گفت: "متاسفانه جریان فتنه بخشی از بدنه دولت را از آن خود کرده و برنامه‌هایی نیز برای مجلس آینده دارد".

برادر محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، "جریان فتنه" و "جریان انحرافی" را همسو دانست و در مورد برنامه ریزی های انتخاباتی آنها هشدار داد.

هواداران رهبر جمهوری اسلامی، معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم را "جریان فتنه"، و همفکران اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را "جریان انحرافی" می نامند.

داوود احمدی نژاد، بعد از ریاست جمهوری برادرش، به سمت ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد، اما در مرداد ۱۳۸۷ از مقام خود کناره گیری کرد.

وی از جمله منتقدان عملکرد نزدیکان رئیس جمهوری ایران به حساب می رود.