'عملیات انتحاری' علیه یک کلیسا در اندونزی

مقام های اندونزی می گویند یک بمب گذار انتحاری به کلیسایی در جاوه مرکزی حمله کرده است.

این مقام ها گفته اند بر اثر این حمله فرد بمب گذار انتحاری جان خود را از دست داده است و چند نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

حمله انتحاری در شهر سولو و در هنگام پایان مراسم روز یکشنبه کلیسا انجام شده است.

هویت فردی که این عملیات انتحاری را انجام داده مشخص نشده است.

اندونزی که بیشتر جمعیت آن مسلمان هستند در سالهای اخیر شاهد حمله های زیادی به مسیحیان و دیگر اقلیت ها بوده است.