استقبال از محمود عباس در بازگشت از سازمان ملل

محمود عباس، رئیس جمهوری فلسطین هنگام بازگشتش از کنفرانس سازمان ملل مورد استقبال گرمی قرار گرفت.

آقای عباس در نشست سازمان ملل در نیویورک درخواست عضویت دائم فلطسین را مطرح کرد.

آقای عباس به استقبال کنندگانش در رام الله گفت: بدون مشروعیت بین المللی و توقف کامل شهرک نشینی در کرانه باختری، هیچ مذاکره‌ای با اسرائیل انجام نمی‌شود.