احزاب چپ فرانسه اکثریت را در مجلس سنا به دست آوردند

برای نخستین بار طی بیش از یک قرن گذشته و حدود هفت ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت کرسی های مجلس سنای فرانسه در اختیار احزاب چپگرا - شامل سوسیالیست ها، کمونیست ها و سبزها _ قرار گرفته است.

مجلس سنای فرانسه از سیصد و چهل و شش سناتور تشکیل یافته که برای دوره های شش ساله توسط اعضای شماری از نهادهای ملی و محلی از جمله شوراهای محلی به عضویت این مجلس انتخاب می شوند و هر سه سال یکبار، دوره نمایندگی نیمی از آنان خاتمه می یابد.

طی چند دهه اخیر، به خاطر ترکیب خاص انتخاب کنندگان سناتورها، مجلس سنا معمولا دارای گرایش های محافظه کارانه بوده و بر خلاف مجمع ملی - مجلس علیای پارلمان فرانسه - ترکیب سیاسی آن کمتر دستخوش تغییر می شده است.

در حال حاضر، مقام ریاست جمهوری فرانسه در اختیار نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری راستگرای این کشور قرار دارد که انتظار می رود نامزد انتخابات آتی نیز باشد.