شورای امنیت تقاضای عضویت فلسطینیان را بررسی می کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه تقاضای تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت کامل در سازمان ملل را بررسی می کند.

این تقاضا روز جمعه گذشته از سوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، تسلیم شد اما اسرائیل و آمریکا رسما با آن مخالفت کرده و آمریکا گفته است که در صورت لزوم، این تقاضانامه را وتو خواهد کرد.

در صورتی که دست کم ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت به تقاضانامه عضویت کشوری در سازمان ملل رای مثبت دهند و هیچ کدام از کشورهای عضو دایم شورا آن را وتو نکند، شورای امنیت آن را برای رای گیری به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد می کند.

تشکیلات خودگردان در حال حاضر به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل حضور دارد اما خواستار پذیرش به عنوان عضو دایم سازمان ملل و در نتیجه، شناسایی بین المللی فلسطین به عنوان یک کشور مستقل است.

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، پیشنهاد کرده است که مجمع عمومی تشکیلات خودگردان را به عنوان "کشور غیر عضو" بپذیرد.