یکی از فرماندهان ارشد گارد ریاست جمهوری یمن کشته شد

یکی از فرماندهان ارشد گارد ریاست جمهوری یمن در حمله افراد مسلح مخالف دولت به قرارگاه او واقع در شمال صنعا، پایتخت، در روز دوشنبه، ۴ مهر (۲۶ سپتامبر) کشته شده است.

همزمان، گزارش شده است که نیروهای مخالف علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، سی تن از نظامیان طرفدار دولت را اسیر کرده اند.

رئیس جمهوری یمن با اعتراضات گسترده مردم و همچنین شورش مسلحانه شماری از قبایل و تعدادی از واحدهای ارتش این کشور روبروست که خواستار کناره گیری او از قدرت هستند.