افزایش هزینه درمان سرطان در کشورهای توسعه یافته

براساس تحقیقات انجام شده توسط یک تیم بین المللی هزینه درمان بیماری سرطان در کشورهای توسعه یافته افزایش می‌یابد.

براساس یافته‌های جدید در گزارش نشریه لانست آنکولوژی بیماران مبتلا به سرطان باید هزینه بیشتری برای درمان پرداخت کنند چون هزینه درمان سرطان برای هر بیمار افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است کاهش هزینه‌های خدمات مربوط به سرطان و تعداد افرادی که از آن استفاده می‌کنند دو راه اصلی برای مواجه با این مشکل است.

هر سال حدود ۱۲ میلیون نفر مبتلا به سرطان تشخیص داده می‌شوند.

انتظار می‌رود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۲۳ میلیون نفر افزایش پیدا کند.