وزیر دارایی روسیه استعفا داد

براساس گزارش‌های رسیده الکسی کودرین وزیر دارایی روسیه استعفا کرده است.

این اقدام به دنبال درخواست دمیتری مدوودف رئیس جمهوری روسیه انجام شد، پس از آنکه آقای کردین از سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری انتقاد کرد.

آقای کودرین پیشتر گفته بود که تا ماه مارس در سمت خود باقی می‌ماند اما پس از ماه مارس در این سمت باقی نمی ماند.

آقای کودرین همچنین عنوان کرده بود که با سیاست‌های آقای مدوودف در خصوص افزایش بودجه ارتش مخالف است.

او دلیل این مخالفت را اختلال در سیستم مالی دولت روسیه عنوان کرده است.