انتقاد شدید سوریه از کشورهای غربی

سوریه کشورهای غربی را متهم به ایجاد بحران در این کشور کرده است.

ولید معلم، وزیر خارجه سوریه که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد، دخالت بیگانگان را عامل ناآرامی های چند ماه گذشته در کشورش عنوان کرد.

به گفته آقای معلم، ناآرامی ها در سوریه باعث به عقب افتادن اجرای اصلاحات سیاسی وعده داده شد به وسیله بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور شده است.

آقای معلم همچنین گفت تحریم های اعمال شده به وسیله ایالات متحده و اتحادیه اروپا تامین نیازهای روزمره شهروندان عادی را مشکل کرده است.