طرح احداث خط لوله انتقال گاز آذربایجان به اروپا اعلام شد

شرکت نفت بی پی اعلام کرده است که طرحی را برای احداث یک خط لوله انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا تهیه کرده است.

این خط لوله یکهزار و سیصد کیلومتر طول دارد و از خاک روسیه، که تامین کننده حدود یک چهارم گاز مصرفی اتحادیه اروپاست، عبور نخواهد کرد و به این ترتیب، از اتکای منابع انرژی اروپاییان به روسیه خواهد کاست.

برخی از اروپاییان روسیه را متهم کرده اند که از گاز صادراتی خود به کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای وارد کردن فشار سیاسی بر آنها سوء استفاده کرده است و عبور خط لوله گاز و نفت از خاک روسیه را نیز عاملی در گسترش نفوذ روسیه در این زمینه دانسته اند.

در حال حاضر، طرح هایی برای احداث چهار خط لوله وجود دارد که گاز تولیدی از منابع گاز طبیعی جمهوری آذربایجان در دریای خزر را از طریق خاک ترکیه به اروپا منتقل خواهد کرد.