نبرد سنگین نیروهای قذافی و مخالفان در شهر سرت ادامه دارد

نبرد سنگین بین نیروهای شورای ملی انتقالی و طرفداران مسلح معمر قذافی در شهر سرت ادامه دارد و براساس برخی از گزارش ها، نیروهای شورای انتقالی توانسته اند منطقه بندری این شهر را از طرفداران مسلح قذافی پاکسازی کنند.

خبرنگار بی بی سی از حومه سرت گزارش می دهد که صدای تبادل آتش سنگین توپخانه و پرتاب موشک در طول ساعات شب به گوش می رسید و از درگیری بین دو طرف حکایت داشت.

به گفته وی، هنوز معلوم نیست که آیا نیروهای شورای انتقالی خواهند توانست به زودی شهر سرت را، که زادگاه قذافی است، بدون به خطر افتادن غیرنظامیان ساکن این شهر به تصرف در آورند و به این ترتیب حامیان مسلح معمر قذافی را از مهمترین پایگاه آنان محروم کنند.