تشدید عملیات واحدهای زرهی ارتش سوریه در شهر رستن

ارتش سوریه عملیات سنگینی را در شهر رستن، از مراکز اعتراضات ضد حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، آغاز کرده است در حالیکه پیش از ورود واحدهای پیاده و زرهی ارتش به این شهر در روز سه شنبه، بسیاری از ساکنان از محل سکونت خود گریخته و شهر را ترک کرده بودند.

روز گذشته، گزارش شد که تعدادی تانک و زرهپوش ارتشی وارد رستن شده و برخی نقاط شهر را به رگبار مسلسل بسته اند و به گفته اهالی شهر، ارتش برق و امکانات ارتباطات رستن را قطع کرده و از ساعات اولیه بامداد سه شنبه، صدای انفجار توپ و شلیک گلوله از نقاط مختلف شهر به گوش می رسد.

شهر رستن در شاهراه بین شهرهای حمص و حما و در مسیر جاده منتهی به شمال ترکیه واقع شده است.

روز گذشته وزیر امور خارجه سوریه در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل با تکرار مواضع دولت این کشور، تظاهرات اعتراضی علیه حکومت را به توطئه کشورهای غربی و اسرائیل نسبت داد.