به جان وزیر دفاع یمن سوء قصد شد

محمد ناصر احمد علی، وزیر دفاع یمن، از یک سوء قصد جان سالم به در برده است اما دو تن از محافظان او کشته شده اند.

این حادثه در شهر عدن، در جنوب یمن، روی داد و براساس گزارش ها، سوء قصد کنندگان ستون خودروهای همراهان وزیر دفاع را هدف پرتاب نارنجک قرار دادند.

سوء قصد به جان وزیر دفاع یمن یک روز پس از آن روی داده است که یکی از فرماندهان ارشد واحد گارد ریاست جمهوری در جریان حمله مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، به یک پایگاه نظامی کشته شد.

رئیس جمهوری یمن ماههاست که با تظاهرات اعتراضی مواجه است و برای کناره گیری از سمت خود، تحت فشار داخلی و خارجی قرار دارد.