حمایت پاکستان از چین در برخورد با مسلمانان جدایی طلب

پاکستان گفته است که حمایت کامل خود را از چین در درگیری با جدایی طلبان مسلمان در آن کشور اعلام می کند.

این اقدام پس از آن که گفته شد پاکستان پیکارجویان اویغور را در خاک خود آموزش می دهد، صورت گرفته است.

براساس گزارش های دریافتی در جریان دیدار وزیر امنیت عمومی چین از پاکستان، نخست وزیر و وزیر کشور پاکستان حمایت خود را از چین اعلام کردند.

دولت چین مسلمان اویغور را متهم کرده که پس از آموزش دیدن در اردوگاههای پاکستان خود را برای ایجاد ناآرامی در منطقه سین کیانگ، آماده کردند.

در جریان ناآرامیها در ماه ژوئیه گذشته بیش از سی نفر کشته شدند.