محدودیت های تازه حماس برای خبرنگاران در نوار غزه

مقامات حماس ، محدودیت های تازه ای را برنحوه کار خبرنگاران در نوار غزه اعمال کرده اند.

جنبش حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد گفته است خبرنگاران باید پنج روز قبل از کار کردن در این منطقه، درخواست کارشان را ارائه بدهند.

یکی از مقامات ارشد حماس به بی بی سی گفته است که به نظر می رسد ارائه این قوانین باعث سوءتفاهم شده است.

به گفته خبرنگار بی بی سی ، در گذشته اسرائیل در مواردی مشکلاتی را برای ورود خبرنگاران به مناطق فلسطینی تحت محاصره اسرائیل ایجاد کرده بود.