ارتش روسیه خرید کلاشنیکف را متوقف کرد

ارتش روسیه گفته است که سفارش خرید اسلحه کلاشنیکف را تا زمانی که کارخانه تولید کننده آن مدل جدیدتری ارائه دهد، متوقف کرده است.

نیکلای ماکاروف، رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه به رسانه های آن کشور گفته است در حال حاضر تعداد زیادی از این سلاح در انبارها موجود است.

انتظار می رود مدل جدید این سلاح تا پایان سالجاری میلادی آماده شود.

گفته شده اخبار مربوط به تصمیم ارتش روسیه از میخائیل کلاشنیکف، طراح این سلاح که در حال حاضر 91 ساله است، مخفی نگاه داشته شده است.

در همین رابطه یکی از اعضای خانواده میخائیل کلاشنیکف به روزنامه روسی ایزوستیا گفته است :" ما نمی خواهیم که این خبر را به او بدهیم. این خبر ممکن است باعث ناراحتی و مرگ او شود."