حمله به خط لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل

خط لوله انتقال گاز طبیعی مصر به اسرائیل و اردن بار دیگر مورد حمله قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سه مرد مسلح در صحرای سینا به سوی یک ایستگاه پمپاژ گاز آتش گشودند که انفجار خط لوله را به همراه داشت.

گزارش ها بیانگر آتش سوزی و شعله ور شدن آتش تا ارتفاع ۱۵ متری است.

خط لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل تاکنون چند بار به وسیله مخالفان صادرات آن به آتش کشیده شده است.

مخالفان می گویند دولت حسنی مبارک در تنظیم قرارداد ۲۰ ساله فروش گاز به اسرائیل، قیمت آن را بسیار پایین تر از بازارهای جهانی تعیین کرده است.

اسرائیل ۴۰ درصد از نیاز خود به گاز طبیعی را از مصر تامین می کند.

سوخت هشتاد درصد از نیروگاه های تولید برق در اردن هم از گاز وارداتی از مصر تامین می شود.

حمله به خط لوله انتقال گاز به اسرائیل در ماه فوریه باعث توقف یک ماهه صادرات این حامل انرژی شد.