عراق ۱۸ هواپیمای اف-۱۶ خریداری می کند

وزارت خارجه آمریکا می گوید عراق اولین قسط برای خریداری ۱۸ جنگنده اف-۱۶ آمریکایی به ارزش سه میلیارد دلار را پرداخت کرده است.

این هواپیماها که انتظار نمی رود تا سال آینده تحویل داده شوند برای محافظت از آسمان عراق خریداری می شوند.

مقام های آمریکایی و عراقی گفتند که خریداری این جت ها زمینه را برای استقلال هوایی عراق فراهم خواهد کرد.