افزایش نگرانی درباره وضعیت غیرنظامیان در سرت لیبی

مقام های بین المللی در مورد وضعیت بیش از ۲۰۰ هزار غیرنظامی که در درگیری های شدید در شهرهای سرت و بنی ولید گرفتار آمده اند ابراز نگرانی می کنند.

ناتو گفت که جنگجویان وفادار به سرهنگ معمر قذافی در نواحی مسکونی پنهان شده اند که جمعیت غیرنظامی را در معرض خطر بزرگتری قرار می دهد.

سرهنگ رولاند لاووی سخنگوی ناتو گفت که کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو در این شهرها وجود دارد.

جنگجویان دولت موقت لیبی عملیات تهاجمی علیه این دو شهر را تشدید کرده اند.

آنها دو ناحیه عمده باقی مانده هستند که وفاداران سرهنگ قذافی هنوز کنترل می کنند.