پولانسکی برای گرفتن جایزه به زوریخ بازگشت

رومن پولانسکی، کارگردان، دو سال پس از بازداشت در شهر زوریخ به اتهامات جنسی، برای دریافت جایزه یک عمر دستاورد هنری در جشنواره فیلم زوریخ به این شهر بازگشته است.

درحالی که مخاطبان برای آقای پولانسکی کف می زدند او گفت: "چه بگویم؟ آدم دیر برسد بهتر از این است که هرگز نرسد."

او در سال ۲۰۰۹ برای گرفتن جایزه اش به این شهر می رفت که توسط پلیس سوئیس دستگیر شد. علت دستگیری طرح اتهام علیه او در آمریکا در ارتباط با آمیزش جنسی با یک دختر ۱۳ ساله در سال ۱۹۷۷ بود. او آن زمان آمریکا را ترک کرد و هرگز برای محاکمه بازنگشت.

آقای پولانسکی چند ماه زندانی یا تحت بازداشت خانگی بود اما نهایتا به آمریکا مسترد نشد.

این کارگردان لهستانی فرانسوی اکنون قادر است بدون مانع به سوئیس سفر کند.