مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را تصویب کرد

پایگاه اطلاع رسانی مجلس گزارش کرده است که نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه، ۶ مهر (۲۸ سپتامبر)، مواد باقی مانده طرح نظارت بر امور نمایندگان را تصویب کردند و در نتیجه، این طرح برای اظهار نظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

رسیدگی به این طرح در جلسه علنی مجلس از هفته پیش آغاز شده بود و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - در جلسه روز چهارشنبه، محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، با اشاره به کندی رویند رسیدگی به طرح در چهار جلسه قبلی، خواستار تسریع در تصویب مواد باقیمانده این طرح دوازده ماده ای شد.

طرح نظارت بر امور نمایندگان که از سوی شماری از نمایندگان مجلس ارائه شده بود واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است.

طرفداران این طرح آن را عاملی برای بهبود کارآیی و تضمینی برای جلوگیری از تخلفات نمایندگان می دانند در حالیکه مخالفان طرح گفته اند که نماینده مجلس در برابر موکلان خود مسئول است و تصویب این طرح اقدامی دیگر برای محدود کردن اختیارات نمایندگان به خصوص نمایندگان اقلیت است.