شکایت از احمدی نژاد در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، گزارش کمیسیون اصل نود راجع به چهار مورد شکایت نمایندگان از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه، ۶ مهر (۲۸ سپتامبر) قرار گرفته است.

این موارد به شکایت شماری از نمایندگان مجلس در مورد آنچه که تخلف رئیس جمهوری می دانند ارتباط دارد که عبارتست از عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت در مورد چندین مورد تخلف نهادهای دولتی، شکایت در خصوص "مقاومت در اجرای حکم حکومتی" آیت الله علی خامنه ای برای ابقای وزیر اطلاعات و شکایت در مورد نحوه ادغام وزارتخانه ها و بی توجهی به نظر شورای نگهبان.

طبق قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، اگر یک چهارم نمایندگان مجلس در زمینه عملکرد دولت سئوالی از رئیس جمهوری طرح کنند، وی ملزم است ظرف یک ماه در مجلس حضور یابد و به سئوالات آنان پاسخ دهد.