یک استاد فیزیک هسته ای در سوریه کشته شد

گزارش ها از سوریه حاکی از کشته شدن یک استاد فیزیک هسته ای در سوریه در خارج خانه اش در شهر حمص است.

کشته شدن اس عبدالکریم خلیل که توسط یکی از سازمان های حقوق بشری سوریه گزارش شده بود توسط دو تن از فعالین ضد دولتی تائید شده است.

یکی از فعالین دولت تک تیراندازهای وابسته به دولت را مسئول کشته شدن این استاد فیزیک هسته ای دانسته، حال آن که فعال دیگر معتقد است که دولت در این قتل دست نداشته است.

در روزهای اخیر دو تن از استادان دانشگاه و یک دکتر در شهر حمص به ضرب گلوله کشته شدند.