دادگاهی در مصر دو تن از مقامات دولت مبارک را به زندان محکوم کرد

دادگاهی در مصر دو تن دیگر از افراد وابسته به دولت حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر را به زندان محکوم کرده است.

براساس گزارش ها از قاهره، انس الفقی وزیر پیشین اطلاع رسانی و اسامه الشیخ ، رئیس سابق تلویزیون دولتی هر دو به جرم سوء استفاده از بودجه عمومی به ترتیب به هفت سال و پنج سال زندان محکوم شدند.

وزرای پیشین کشور و اقتصاد دوره حسنی مبارک پیش از این به اتهام فساد مالی به زندان محکوم شده بودند.