اعتصاب گسترده بخش حمل و نقل عمومی در آتن

در یونان برای دومین بار در کمتر از دو هفته اعتصاب سرویس حمل و نقل عمومی باعث اغتشاش در آتن، پایتخت این کشورشده است.

این اعتصاب ها در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت صورت گرفته است.

اعتصاب گسترده باعث اختلال در حرکت اتوبوس ها، قطارها، ترامواها و تاکسی ها در آتن شده است.

روز گذشته ( سه شنبه 27 سپتامبر) پارلمان یونان به منظور مقابله با کسری بودجه و ترغیب کشورهای اروپایی به ادامه کمک مالی، مالیات تازه ای را بر مستغلات در این کشور تصویب کرد، که باعث نارضایتی مردم شده است.