'افزایش ضریب کنترل مرزهای ایران با نصب تجهیزات پیشرفته'

به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت با نصب تجهیزات پیشرفته ضریب کنترل مرزها افزایش می یابد.

سردار احمدی مقدم از نصب تجهیزات پیشرفته، رادار، دوربین و تجهیزات الکترونیکی در مرزهای شرقی کشور در قالب گام دوم طرح ساماندهی این منطقه مرزی ایران خبر داد و گفت مرحله تکمیلی احداث خاکریز، برجک نگهبانی و پاسگاهها در مرز جنوب شرقی باقی مانده که بزودی اجرا خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی وضعیت فعلی کنترل مرزهای کشور را ۶۰ درصد عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد و گفت رسیدن به کنترل ۸۰ درصدی مرزها مد نظر است.