تلاش هند و پاکستان برای افزایش فعالیت های تجاری

مقامات هند و پاکستان از توافق بین دو کشور برای دو برابر کردن فعالیت های تجاری ظرف سه سال آینده خبر داده اند.

این توافق با هدف گسترش روابط بین دو کشور که در پی حمله سه سال پیش پیکارجویان به شهر مومبای ( بمبئی) تیره شده بود، صورت گرفته است.

وزیر بازرگانی هند پس از گفتگو با همتای پاکستانی اش در دهلی نو گفت که دو طرف به طور کامل به گسترش روابط تجاری فیمابین دو کشور متعهد هستند.

این اولین بار ظرف سی و پنج سال اخیر است که وزیر بازرگانی پاکستان ریاست سفر یک هیات تجاری به هند را برعهده می گیرد.