صلیب سرخ جهانی آماده ارسال مواد غذایی به سومالی

در سومالی سازمان بین المللی صلیب سرخ می گوید که در حال انجام تدارکات نهایی برای توزیع مواد غذایی میان بیش از یک میلیون قربانی خشکسالی در آن کشور است.

براساس گزارش ها کامیون هایی حامل هفده هزار تن مواد غذایی آماده است تا از موگادیشو، پایتخت به سوی مناطق قحطی زده ارسال شود.

این محموله های کمک به مناطقی که تحت کنترل گروه اسلام گرای الشباب است، ارسال می شوند.

در ماه گذشته میلادی، صلیب سرخ جهانی اقدام به ارسال مواد غذایی برای یکصد و شصت هزار نفری کرد که در مناطق تحت کنترل الشباب زندگی می کنند.