اولین اقدام رسمی شورای امنیت در مورد در خواست فلسطینیان

شورای امنیت سازمان ملل متحد در اولین اقدام رسمیخود در مورد درخواست فلسطینیان برای کسب کرسی رسمی در سازمان ملل، با اکثریت آرا موافقت کرده تا این درخواست را جهت ارزیابی به کمیته ای تحویل دهد.

قرار است اعضای این کمیته روز جمعه (۳۰ سپتامبر) جلسه تشکیل دهند.

عموما بررسی درخواست ها برای عضویت در یک دوره ۳۵ روزه انجام می شود، اما دیپلمات های غربی می گویند درخواست فلسطینیان احتمالا در این مقطع زمانی به سرانجام نخواهد رسید.

در همین حال ریاض منصور، سرپرست هیات فلسطینی در سازمان ملل از این اقدام شورای امنیت استقبال کرده است.