پیکارجویان در یمن یک جنگنده دولتی را سرنگون کردند

در یمن مردان مسلح قبیله ای یکی از جنگنده های دولتی را که مواضع آنها را در شمال صنعا، پایتخت هدف قرار داده بودند، سرنگون کردند.

در همین حال دهها هزار نفر از معترضان ضد دولتی در پایتخت دست به اعتراض زدند.

علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن که از سال ۱۹۷۸ میلادی قدرت را به دست گرفت، اخیرا در کشور با اعتراضاتی روبروشده است.

آقای صالح هفته پیش، پس از مداوا از عربستان سعودی به کشور بازگشت.

پیکارجویان درژوئیه گذشته محل اقامت آقای صالح را هدف قرار دادند که این حمله به مصدومیت او منجر شده بود.