بازداشت در ارتباط با 'طرح بمبگذاری در پنتاگون'

یک شهروند ۲۶ ساله آمریکایی به اتهام توطئه برای کوبیدن هواپیماهای کنترل از راه دور آکنده از مواد منفجره به ساختمان وزارت دفاع آمریکا دستگیر شده است.

رضوان فردوس همچنین به تلاش برای تامین موادی برای القاعده و کمک به حملات به سربازان آمریکایی متهم است.

این فارغ التحصیل رشته فیزیک از دانشگاه نورت ایسترن به برنامه ریزی برای تعهد به "جهاد" علیه اهدافی در آمریکا از اوایل سال 2010 متهم است.

او پس از تحقیقات مخفیانه دایره مرکزی پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) در شهر بوستون دستگیر شد.