تهدید اخوان المسلمین به تحریم انتخابات مصر

ائتلاف به رهبری گروه اسلامگرای اخوان المسلمین مصر هشدار داده است که در صورتی که قانون انتخابات اصلاح نشود از شرکت در انتخاباتی که قرار است حدود دو ماه دیگر برگزار شود خودداری خواهد ورزید.

اعتراض این ائتلاف به ماده ای در قانون انتخابات است که براساس آن، یک سوم کرسی های پارلمانی باید در اختیار نمایندگان مستقل و غیر وابسته به احزاب قرار گیرد.

این ائتلاف به شورای نظامی حاکم بر مصر تا روز یکشنبه مهلت داده است تا خواست آن را برآورده سازد و در غیر این صورت از شرکت در انتخابات مرحله ای پارلمان که از ۲۸ نوامبر آغاز خواهد شد خودداری خواهد ورزید.