'محسن آرمین به شش سال حبس تعزیری محکوم شد'

محسن آرمین عضو ارشد و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش سایت کلمه، قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این رای را صادر کرده است و آقای آرمین متهم به شرکت در "اجتماع علیه نظام و تضعیف نظام "شده است.

به نوشته سایت کلمه، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، سال ۱۳۸۹ دستگیر، و پس از حدود ۷۰ روز بازداشت در بند دو الف سپاه به قید وثیقه آزاد شده بود.

محسن آرمین فعال سیاسی و مطبوعاتی پژوهشگر علوم قرآنی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی این سازمان است.