حراج بیسکویت یک صدساله

بیسکویتی که بیش از یک صد سال پیش به همراه کاشف بریتانیایی قطب به آن منطقه برده شده بود، در یک حراجی به قیمت دو هزار دلار به فروش رسید.

این بیسکویت در سمت چپ کلبه چوبی که تعدادی از اعضای تیم اکتشاف در آن بودند، در دمای زیر صفر سالم مانده است.

رهبری این تیم اکتشاف را ارنست شاکلتون بر عهده داشت.