'تخلفات رئیس مجلس هم به همین سرعت رسیدگی شود'

ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص شکایت نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد گفت: "هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز به نماینده دولت فرصت بیان نظراتش را درباره گزارش مذکور نداد. "

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ابراهیمی در ادامه افزود: "دولت در جزء جزء و بند بند گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نظراتی دارد و بسیار مناسب است که به همین سرعت گزارش تخلفات رئیس مجلس و شکایت برخی از نمایندگان از وی هم در کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار گیرد و در صحن علنی قرائت شود، با توجه به اینکه شکایت نمایندگان از رئیس مجلس پیش از شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده بود."

او همچنین اضافه کرد: "در خصوص گزارش این کمیسیون درباره تخلفات رئیس جمهوری از قانون، موضوع این است که اصلا خود این عنوان گزارش که از تریبون نیز مطرح شد، شنوندگان و مخاطبان را به شبهه‌ وا می‌دارد که حتما تخلفاتی از سوی رئیس جمهوری صورت گرفته است."