'مدیرعامل مستعفی بانک ملی به ایران بازنگشت'

خبرگزاری های ایران گزارش کردند که محمود رضا خاوری، "مدیر عامل مستعفی بانک ملی" که نام او در ارتباط با پرونده "اختلاس بزرگ بانکی" مطرح شده در زمان مقرر از سفر خارج به ایران بازنگشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود آقای خاوری در ساعات اولیه بامداد روز جمعه با پرواز بریتیش ایرویز به ایران بازگردد و تعدادی از مسئولان بانک برای استقبال از او در فرودگاه حضور یافته بودند اما از مدیرعامل سابق بانک ملی خبری نشد.

پیشتر، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود که خودداری آقای خاوری از بازگشت به ایران می تواند به مقصر بودن او در ارتباط با پرونده اختلاس تعبیر شود.

آقای اژه ای افزوده بود که از دفتر مدیرعامل بانک ملی دو نامه به دادستانی رسیده که در یکی از آنها، آمده است که آقای خاوری استعفا داده و در نامه دوم، به نقل از ایشان گفته شده است که استعفا نداده و به زودی به ایران باز می گردد.